Ro i tankerne

Hvorfor er ro i tankerne så svært med ADHD?

 

Langt størstedelen af personer med ADHD oplever en konstant strøm af tanker, der hopper fra den ene ting til den anden. Den overvældende strøm af tanker, der gentagne gange kører i hovedet, kan være meget forstyrrende og stressende.

Når en person har ADHD, forværres en generel tilstand af tankeuro. ADHD i sig selv gør det svært at styre opmærksomheden og filtrere irrelevante tanker. Det kan føre til en følelse af, at tankerne løber helt løbsk uden nogen reel kontrol. Det kan resultere i forvirring, frustration og en følelse af ineffektivitet.

Det kan have en betydelig indvirkning på dagligdagen og den personlige trivsel. Nogle af de problemer, som manglende ro i tankerne kan forårsage for en person med ADHD, er:

Overstimulation og overaktivitet: Den konstante strøm af tanker, der kan være svære at stoppe eller styre, kan forårsage overstimulering. Det forværrer den allerede eksisterende hyperaktivitet hos nogle mennesker med ADHD. Og for nogle medfører det en meltdown: en akut belastningsreaktion.

Nedsat koncentration og fokus: Manglende ro i hovedet gør det ekstra udfordrende at fastholde fokus på en opgave eller aktivitet.

Søvnproblemer og mental træthed: Tankeuro kan forstyrre søvnkvaliteten. Det resulterer i søvnproblemer og en følelse af mental og følelsesmæssig opslidning. Dette kan så påvirke koncentration og daglig funktion negativt.

Stress og angst: Overdreven tankevirksomhed kan føre til øget stress og angst. Tankemylderet kan give følelsen af overvældelse og manglende kontrol, hvilket kan føre til øget angstniveau.

Mange oplever, at ADHD-medicinen ikke er nok i sig selv, og de ser sig om efter flere redskaber. Og der er heldigvis yderligere hjælp tilgængelig udover og sammen med medicin mod ADHD.

Hvad kan du gøre for at få mere ro i tankerne?

En god strategi til at få mere ro er at kombinere forskellige redskaber. Og da det kan være svært at kende det hele selv eller være vedholdende i implementeringen af nye vaner og redskaber, vil det for de fleste være godt at bruge en professionel med særlig viden om ADHD.

Det kan fx være at lære nogle simple mindfulnessøvelser, som hjælper med at bringe opmærksomheden tilbage til nuet. Det er tit – men ikke altid – meget virkningsfuldt.

Visualiseringer kombineret med teknikker til at organisere og prioritere tanker og opgaver er godt for nogle.

Og for andre handler det om en øget opmærksomhed på sin krop og sine følelser.

Helt grundlæggende vil coachende samtaler kombineret med psykoedukation kunne give indsigt i og forståelse af sin ADHD.

Det er blot en brøkdel af indblik i det, jeg har erfaring med, og som også er indtænkt i mit WE-forløb. Der er aldrig én rigtig vej. For udfordringer og -løsninger er aldrig ”One size fits all”!

Udfordringer og styrker varierer fra menneske til menneske. Nogle med ADHD oplever meget intens tankeuro, og for andre er det andre ting, der er den største udfordring. Ligesom nogle har meget nemt ved at visualisere og meditere, har andre meget svært ved det. Derfor skal forskellige tilgange og teknikker i spil for at finde ud af, hvad der virker bedst for den enkelte.

Ved at integrere forskellige strategier og tilgange kan man begynde at skabe mere ro og håndtere den konstante strøm af tanker, der kan være så udfordrende for personer med ADHD.

Uanset om du selv har afprøvet flere redskaber og talt med mange, men fortsat ikke har fundet noget, der virker – eller du lige er begyndt at se dig om efter hjælp og forståelse –  så er du altid velkommen til at kontakte mig. Bare skriv en besked eller book en afklaringssamtale.

Jeg siger til, hvis jeg får en fornemmelse af, jeg ikke kan hjælpe dig til at få mere ro. Det lover jeg, for det vigtigste er, at du bliver hjulpet.

 

Kommunikation i parforholdet