Sessioner og priser

Personlige forløb og sessioner

Jeg tager afsæt i netop din personlige fortælling, og det, du kommer med, bliver taget alvorligt. Ud fra din fortælling og det, du ønsker hjælp til, laver vi en plan for, hvad der skal til for at skabe forandring. Og det første og tit sværeste skridt har du allerede taget ved at række ud efter hjælp til det. Det andet skridt er noget af det første, jeg så hjælper med: at få bevidsthed om, hvad der egentlig er i spil. Jeg dykker ned i dine fortællinger for at vise dig en anden forståelse af dig selv, og det påvirker din måde at være i verden på.    En anden central del af et forløb hos mig er, at du får konkrete redskaber og øvelser til at arbejde videre mellem sessionerne. 

Jeg tilbyder individuelt sammensatte forløb til dig, som:

  • ønsker at stå stærkt i dig selv, men noget holder dig tilbage.
  • er så trænet i at være der for andre, at du ikke længere kan mærke, hvad DU vil og har brug for.
  • har lavt selvværd og/eller selvtillid, som forhindrer dig i at gøre det, du vil og være den, du er.
  • har drømme, du ikke tør handle på pga. utilstrækkelighedsfølelse eller manglende mod.
  • gang på gang oplever sammenstød i familien og/eller med venner og kolleger.
  • føler dig forkert, bebrejder dig selv ofte og frygter, at dine relationer vil vælge dig fra.
  • synes, kærligheden er svær – som single eller som del af et parforhold.
  • er bange for ikke at være god nok som mor, partner, veninde, datter.

Der er altid mulighed for at få en afklarende samtale på 20 minutter online eller på telefon. Du skal have den rigtige hjælp til at komme videre.

Alle priser er inkl. moms.

Lær at stå stærkt i dig selv og kærligt i dine relationer.

– et stort og transformerende forløb, hvor du har mig som din terapeutiske coach, mindfulnessinstruktør og opbakkende støtte i et halvt år.

Forløbet indeholder:

1/2  VIP-dag til opstart af forløbet. Her klarlægger vi, hvad der er roden af det, der forhindrer dig i at kunne stå ved den, du er inderst inde, og hvordan du samtidig kan få kærligere relationer. Derpå skaber vi planen for, hvad der skal ske for, at du kan det ved endt forløb.

1 session online eller i Tid Til med 2 – 3 ugers mellemrum.  

7 lydfiler med mindfulness.

6 planlagte opfølgningssamtaler på telefon + mulighed for flere.

Opgaver sendt på mail.

1 sæt healende fokuskort.

1 notesbog.

Fri adgang til min støtte på mail eller sms.

1 opfølgningssamtale 2 måneder efter endt forløb.

Forløbet foregår sammen med mig i Tid Til eller online.

Efter endt forløb får du desuden adgang til mit onlinekursus om De 5 Kærlighedssprog, hvor du dykker ned i viden om, hvordan du selv – og dem, du elsker – bedst mærker kærligheden udtrykt.

Pris:  14994 kr.

Hvis det er svært at finde pengene på én gang: Kom i gang nu for 3000 kr. og afdrag resten med 2500 kr. hver d. 1. i de følgende 5 måneder. (i alt 15500 kr.) 

Jeg vil elske at hjælpe dig videre til at stå stærkt i dig selv og få endnu kærligere relationer, for det fortjener du. Det gør alle! Så book en afklarende forsamtale helt uforpligtende, så vi kan finde ud af, om både jeg og forløbet her er den rigtige løsning for dig.

Lær at stå stærkt i dig selv

Individuelle sessioner

Varighed: 60 minutter

I en enkeltstående session tager vi afsæt i det, der fylder lige nu. Det kan være, du har brug for at få vendt en specifik situation og få øje på, hvad der ligger til grund for en konflikt med andre eller i dig selv. Jeg trækker på forskellige redskaber og metoder for at hjælpe dig videre – alt efter, hvilket menneske, du er og hvilken udfordring, du ønsker at se nærmere på. Hvis det viser sig, at det, du har brug for, vil kræve mere en end enkelt session, vil du få tilbudt et forløb, der passer til dig og dine mål. 

Sessionerne kan enten være som fremmøde i min praksis i Aarhus C eller online.              

Pris:  900,-

Tid Til coaching og terapi v. Karina Jørgensen

Eksempel på et Individuelt forløb.

Indeholder 6 sessioner, samt lydfiler eller opfølgende mails eller opkald.

Et forløb hos mig tilrettelægges altid med udgangspunkt i den, du er, og hvad dit mål er. Forløbet bliver sammensat, så du kommer ind til roden af det, der forhindrer, du har det liv, du ønsker og starter på at ændre det. Da der er evidens for, at mindfulness er en vigtig del af at øge sin bevidsthed og understøtte ændringer i dagligdagen, vil jeg tit tænke det ind. Men også andre redskaber og metoder er i spil, for forløbet skal passe til dig – ikke omvendt.

Forløb kan være online eller som fremmøde i min praksis i Aarhus C – eller en kombination. Der er mulighed for ratebetaling, så bare spørg.

Du har selvfølgelig mulighed for allerførst at få en gratis og uforpligtende forsamtale på telefon. På den måde kan vi sammen finde ud af, om jeg er den rette til at hjælpe netop dig. 

Pris:  5500,- 

Individuelle-coaching-terapi-og-sexolog-forloeb

Healing af Indre Barn

Et forløb på 6 uger, der vil skabe stor forandring i dig.

Overvej dette forløb, hvis du kan mærke eller bare véd, at det handler om mentale og emotionelle sår fra fortiden i barn- eller ungdommen, der spænder ben for dig i nutiden.

Du skal kunne nikke til:

1) du er åben for brug af guidet meditation kombineret med samtale.

2) du har et ønske om at arbejde dybt med dig selv.

3) du ser dig selv som et spirituelt menneske.

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så vælg mit helt særlige forløb, som både indeholder samtale, meditation og healing – så kan du være et helt andet sted på 6 uger.

Forløb kan være online eller som fremmøde i min praksis i Aarhus C – eller en kombination.

Du har selvfølgelig mulighed for allerførst at få en gratis og uforpligtende forsamtale på telefon. På den måde kan vi sammen finde ud af, om dette forløb er det rette til dig. 

Pris:  3900,- 

Arbejde med dit indre barn

Parterapi i Aarhus C eller online.

Varighed: 90 minutter

Parterapi i Aarhus C:  Jeg anbefaler fysisk fremmøde i hvert fald første gang, men det er bestemt også muligt online. Og en enkelt session kan faktisk gøre underværker for jeres parforhold.  Det gør simpelthen en forskel at tale om det svære, når der er en tredje og professionel part med.

Jeg er trænet i at høre, hvad I siger mellem linjerne og “oversætte” ordene mellem jer, hvis I bliver fanget i misforståelser, og fordi jeg er uden personligt følelsesmæssigt pres, kan jeg stille de spørgsmål, der er nødvendige for at komme videre.

Mange problematikker i et forhold skyldes en dårlig kommunikation, mens andre har årsag i brud i tilliden. Flere par har problemer knyttet til intimitet og seksualitet, hvoraf en vis del udspringer af udfordringer på andre områder som fx logistik og roller i familien. Og rigtig mange par oplever, at det hele rodes sammen og kan ikke længere finde hverken årsag eller løsning selv. Min erfaring viser, at kærligheden kan bære næsten alt – men at det kræver noget af hver især. Hvad det kræver, kommer oftest frem helt af sig selv i sessionen, og det siges højt.

I løbet af første session finder vi også frem til, om der skal flere gange til, og jeg kommer med et bud på, hvor mange gange, jeg forventer, er nødvendige. Ind imellem er en enkelt session nok til selv at kunne arbejde videre, men da jeg meget ofte ser en markant forskel på 3 gange, har jeg lavet et forløb med nedsat pris. Det kan I finde længere nede på siden her. 

I har altid mulighed for at få en uforpligtende gratis forsamtale på 20 minutter. På den måde kan vi sammen finde ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe jer.

Pris:  1200,-

Parterapi Aarhus v. Karina Jørgensen i tidtil

Parterapi – Forløb á 3 sessioner.

Varighed: 3 sessioner af 90 minutter

Parterapi i Aarhus C eller online: Jeg anbefaler altid, at i hvert fald den første gang er med fysisk fremmøde i Aarhus C. Men hvis I bor for langt væk eller af anden grund ikke ønsker eller kan komme, så er det bestemt muligt at lykkes med parterapien online. Der er både mulighed for, at I sidder ved samme computer og for, at I sidder ved hver jeres – bare skriv til mig, hvad I ønsker.  

Et forløb på 3 gange sammensættes ud fra at løse den problematik, I kommer med. Det har hele tiden mit fokus, også hvis der kommer andre ting frem i sessionerne. Jeg går med andre ord kun nærmere ind i det, jeg mener, der kan lede til det mål, I har sat. Det betyder, at jeg afstemmer med jer, hvis der dukker noget nyt op, som det nogle gange sker, når der er to mennesker, der leder efter årsager og løsning på et problem, de er en del af. 

Problematikker i et forhold kan skyldes mange ting, hvoraf jeg særligt har erfaring med de nævnte her: dårlig kommunikation, tillidsbrud, herunder utroskab, en presset dagligdag for enten begge eller den ene part, en skæv magtbalance fx forårsaget af statusforskelle eller rollefordeling i familielivet med børn, samt forskellige områder knyttet til intimitet og seksualitet. Sidstnævnte kan udspringe af og udmøntes på mange forskellige måder.

Det er vigtigt for mig her at sige, at jeg tror på, at kærligheden kan overvinde stort set alt. Desværre sker det sjældent af sig selv, men kræver noget af hver især. Og mest af alt kræver det, hvis der er problemer i parforholdet, at begge parter tager deres del af ansvaret for at kunne ændre det fremadrettet. Til gengæld kan jeg af erfaring sige, at et parforhold, der klarer en krise, bliver stærkere og oftest bedre end nogensinde før. Når begge parters bevidsthed vokser, og viljen til hinanden er tilstede, vokser de endnu tættere sammen som par. Så hvis I vil hinanden, men ikke kan finde ud af, hvordan det skal lykkes, kan jeg være den hjælp, der skal til.

Pris:  3300,-

Parterapi Aarhus

Mindfulness Forløb

Et forløb både for dig, som har tankemylder, stressreaktioner eller uro, og for dig, som ønsker at øge din bevidsthed for at skabe et endnu bedre liv.

Et mindfulness forløb på 6 gange kan give dig den ro, bevidsthed og selvregulering, der skal til for at få en hverdag, du nyder.

Mindfulness er et af de mest undersøgte og veldokumenterede redskaber, der kendes til. Der er evidens for, at det har positiv effekt på en lang række af psykiske og fysiske problemstillinger, fx højt blodtryk, smerter, angst, stress og generel indre uro. 

Et forløb består af en kombination af samtale, en guidet meditation og en hjemmeopgave stillet af mig.

Du skal være villig til at træne dagligt med guidede meditationer i 15 – 20 minutter hver dag, men meget gerne mere.  Du får tilsendt forskellige guidede meditationer på lydfil til din mail. Forløbet kræver ingen erfaring med meditation eller forhåndskendskab til Mindfulness.

Forløbet kan både foregå online og med fremmøde i min praksis i Aarhus C eller som en kombination. 

Pris:  4500,-

Mindfulness giver balance

Klippekort – kun for tidligere klienter.

Varighed: 3 x 60 minutter til reduceret pris og et års gyldighed.

Dette produkt er ikke at forveksle med et forløb, men tænkt som en håndsrækning til dig, der har haft et forløb hos mig og senere får brug for at vende noget nyt eller gammelt. Det giver dig den fordel, at du ikke skal starte forfra på din fortælling hver gang, du har brug for en coachende samtale, hvad enten det er min faglighed som sexolog, skyggevejleder, coach eller andet, der skal bruges.

 Klippekortet kan benyttes både til onlinesessioner, telefonsamtaler og til fysisk fremmøde i min praksis i Aarhus C.

Pris:  2400,-

Klippekort til Coaching, terapi og sexolog i Aarhus

Workshops

Der er 3 forskellige workshops – se mere herunder.

1) Workshop om feminin essens, hvor deltagerne bliver klogere på den feminine kraft og får øvelser, der forbinder dem til sig selv. Kun for kvinder.

2) Workshop med skyggearbejde og de fem kærlighedssprog, hvor deltagerne lærer om de psykologiske skygger, der både rummer risiko for skænderier og mulighed for mere kærlighed. Kvinder, mænd og også egnet til par.

3) Workshop med fremstilling af visionsboard, hvor deltagerne forbinder sig med sine drømme og sin intuition for at begynde skabe det liv, de ønsker. Kun kvinder.

Alle 3 Workshops afholdes efter nærmere aftale om lokation, pris og antal deltagere. Jeg kommer i hele Jylland, Fyn og Sjælland.

Tilkendegivelse af interesse er naturligvis uforpligtende. Skriv en sms til 61719119, hvor du skriver, hvilken workshop du er interesseret i at booke mig til og derfor ønsker mere info omkring. Derfra aftaler vi et tidspunkt for en telefonsamtale, hvor du hører mere om, hvad du kan forvente af den pågældende workshop, og du kan komme med konkrete ønsker til fokuspunkt på workshoppen.

Medmindre andet er aftalt fra start, er udgangspunktet:

4 eller 6 timers intensiv workshop med bl.a. guidede visualiseringer, praktiske øvelser, konkrete coachingelementer og meditationer. 

Skygge workshop planlægning v. Karina