Kærlighed

Stort set alle mennesker ønsker sig at finde kærligheden. Og mange lykkes også med at finde kærligheden, der vokser frem af forelskelse. Den store forskel på forelskelse og kærlighed er, at kærligheden er roligere og mere tryg. Og netop her ligger paradokset.

For i forelskelsen er ingen dage kedelige, alt er nyt og spændende, og man er til stede nærværende og opmærksom. Man er grundlæggede lidt usikker. Man kender ikke helt den anden person dybt, man kender heller ikke sine egne reaktioner med den person endnu, og man er i tvivl om sine egne følelser eller på partnerens. Og netop den usikkerhed holder tiltrækningen og opmærksomheden i live. Når forelskelsen så udvikler sig til kærlighed, opstår trygheden, hverdagen melder sig, og med tiden begynder forskellige udfordringer at vise sig.

Måske oplever man kedsomhed, måske går alting op i logistik, måske opdager man, at man ikke har de samme værdier eller interesser, eller måske er den ene eller begge pressede andre steder fra, hvilket smitter af i parforholdet. Og langt de fleste par oplever på et tidspunkt udfordringer. For selvom man elsker hinanden, kan der opstå tvivl, pres og situationer, der udfordrer kærligheden og parforholdet.

I takt med en stigende bevidsthed om, at kærlighed ikke bare vedligeholder sig selv, men reelt kræver en indsats, er flere og flere begyndt at bruge parterapi forebyggende. Simpelthen for at tage hånd om parforholdet i tide og derved undgå at ende blandt de 50%, der ender med at gå fra hinanden. På den måde vælger mange parterapi til i fredstid ud fra et ønske om at sikre kærligheden mod mulige svære tider i fremtiden. 

Det er virkeligt klogt og kærligt. Det kan muligvis lyde meget uromantisk og tungt, når jeg siger, at kærligheden er et valg. Og at det valg forpligter hver dag. Men det er i virkeligheden det mest romantiske overhovedet. For det handler om, at man, selv når dagligdagens hastværk og rutiner fylder det meste, vælger at ville bruge tid og energi på sin partner. At man vil den anden så meget, at man aktivt vælger at prioritere det. Så den kærlighed, der stadig findes imellem jer, ikke drukner i dagligdagens forpligtelser, uforudsete bump i livet eller i misforståelser pga. dårlig kommunikation. 

Er forebyggende parterapi en god idé for jer?

Hvis I har været sammen i længere tid, er det nemt at tage for givet, at den anden bare ved, hvordan du har det. Hvad du sætter pris på, og hvad du ikke synes om. Med en professionel tredjepart til stede er I nødt til at formulere jer mere præcist, og det gør, at I lærer hinanden at kende på en ny måde.

I får tjekket efter, om det, I hver især tror om den anden, nu også er rigtigt, og I får muligheden for at tage sværere ting op i et trygt rum, hvor der er fuldt fokus uden afbrydelser fra andre eller opgaver, der tager opmærksomheden.

I får styrket kommunikationen gennem parterapi. Dette kan hjælpe jer med bedre at forstå hinandens behov, ønsker og bekymringer, hvilket kan forebygge konflikter, der ellers kunne eskalere.

Parterapi giver jer mulighed for at dykke dybere ind i jeres forhold og forstå hinandens følelser og tanker bedre. Dette skaber en endnu stærkere følelsesmæssig forbindelse og øger forståelsen for den anden, hvilket kan forhindre misforståelser og konflikter.

Hvis I overvejer at tage jeres forhold til det næste niveau, som f.eks. at flytte i en ejerbolig eller få børn, kan parterapi hjælpe jer med at skabe et stærkt fælles fundament. Det kan hjælpe jer med at identificere forskelle og ligheder i værdier og drømme, så der ikke er usagte uenigheder, der kan blive større udfordringer senere.

At gå i parterapi forebyggende er en investering i jeres forhold og jeres fremtid sammen. Det giver jer mulighed for at arbejde proaktivt med at styrke jeres kærlighed til hinanden og undgå mange af de potentielle problemer, der kan opstå i et parforhold.

 

 

 

Forebyggende parterapi

Hvordan foregår parterapi?

Parterapi består ofte af en eller flere samtaler, hvor I begge deltager. I nogle tilfælde giver det dog mening at splitte tiden op, så I kommer hver for sig, udover de fælles samtaler. Det kan være, at en af jer har noget, der mærkes for svært at fortælle partneren om uden selv at have talt det igennem først. Det kan også være, at en af jer har udfordringer, der intet har med partneren at gøre, men hvor det smitter negativt af i parforholdet – fx stress eller dårligt selvværd.

Parterapi hjælper jer til at få en større selvindsigt og lære, hvordan I bryder en destruktiv adfærd, f.eks. ved at få en bedre kommunikation og udtrykke behov og ønsker på konstruktiv vis. Ved at få parterapi kan I dermed få hjælp til at få styr på kommunikationen, vægte ærligheden og opnå et bedre kærligheds– og sexliv.

Parterapi i Aarhus v. Karina Jørgensen

Skal jeres kommunikation blive bedre?

Kommunikation er en af de vigtigste brikker i alle parforhold. Hvis der er problemer i kommunikationen mellem jer, er risikoen stor for, at der dukker andre problemer op efterhånden. Derfor er det altid en god idé at holde øje med, hvordan jeres kommunikation udvikler sig. Hvis I vil vide mere om kommunikation, så læs om kommunikation her 

Parterapi i Aarhus c