Parterapi Aarhus

Hvorfor gå i parterapi?

Der er mange forskellige årsager til, at et par vælger at gå i parterapi. Tit er det på grund af kommunikationsproblemer, hvor en eller begge i parforholdet føler sig misforstået, ikke lyttet til og bliver frustreret, og det gør, at små samtaler ofte ender i større diskussioner. (se mere om kommunikation længere nede)

Det kan også være problemer med sexlivet, hvor det ender med, at parret kun sjældent eller måske aldrig har sex. Som årene går i parforholdet, bliver intimiteten og kærestetiden nedprioriteret. De daglige praktiske gøremål som vasketøj, rengøring, madlavning og arbejde tager over, og der er ikke mere tid eller energi at give af til hinanden.

Det kan også skyldes, der har været familieforøgelse. Børnene optager meget af tiden og tankerne, så der ikke længere er ”du-og-jeg tid. Det kan skabe en følelse hos den ene eller hos begge, at de bliver overset eller endda helt tror, at den anden part er blevet ligeglad med forholdet.

Uanset årsag til de fastlåste problemstillinger og længerevarende skænderier kan det medføre, at tiltrækningen og nærheden i parforholdet forsvinder. Det kan så igen føre til utroskab, hvis den ene part søger og finder intimitet og bekræftelse uden for forholdet.

Hvis noget af det her lyder rammende for jeres parforhold, kan parterapi være gavnligt for jer. Parterapi giver jer de redskaber, der skal bruges til at bearbejde de udfordringer, I står overfor. Parterapi bruges til at hjælpe par med at blive bedre til at håndtere de problemer, der tit opstår i løbet af et parforhold. Faktisk kan parterapi også være givende, når forholdet er forbi, især hvis der er børn. Her kan begge parter blive bedre rustet til den følelsesmæssige rutsjetur, et brud uvægerligt giver, så et godt samarbejde omkring børnene bedre kan lykkes.

Hvordan kan parterapi hjælpe jer?

En vigtig ting at sige er, at der desværre ikke findes en magisk formel, som kan redde alle forhold. Men rigtig mange forhold kan reddes med den rette hjælp i tide. For at få gode odds kræver det ærlighed fra alle involverede parter. Hvis jeg som parterapeut ikke kender til de rigtige omstændigheder, er det langt sværere for mig at hjælpe jer. Ligesom det også vil gøre hele processen svær, hvis vi ikke kan tale ærligt om det, der giver problemer. I øvrigt er netop ærlighed mellem jer i det daglige det bedste fundament for et succesfuldt forhold.

Når begge parter siger oprigtigt ja til parterapi, evt. både sammen og hver for sig, øger I chancerne markant for at undgå et brud.

Parterapi kan hjælpe til at løse konflikter, før de vokser sig uoverskueligt store, eller før de gør uoprettelig skade på parforholdet. Parterapi kan hjælpe med at styrke parforholdet ved, at jeg som neutral og faglig person rådgiver med konkrete værktøjer og teknikker.

 

Dette kan parterapi hjælpe med:

 • Styrke tilliden mellem jer – også hvis den har lidt skade i form af fx utroskab.
 • Finde det, der skal til for at undgå et muligt brud.
 • Genskabe tiltrækningen mellem jer.
 • Få en bedre kommunikation.
 • Finde løsninger på jeres hidtidige aftaler, der ikke virker.
 • Få et bedre sexliv.
 • Skabe balance i et skævt magtforhold.
 • Styrke jeres individuelle billede af jer hver især og sammen.
 • Genfinde den kærlighed, der oprindeligt var mellem jer.

 

Jeg kan hjælpe med parterapi, næsten uanset hvilke udfordringer og baggrunde I kommer med. I kan parterapi enten ved fysisk fremmøde eller online parterapi, hvis det passer bedre i en travl hverdag. Det kan hjælpe jer til at blive bedre til at møde de udfordringer, der er forbundet med at være i et parforhold. Der er utallige konflikter, der kan løses bedre ved at inddrage en parterapeut og sexolog med speciale i parforholdsproblemer.

 

 

Kommunikation i parforholdet

Hvordan foregår parterapi?

Parterapi består ofte af en eller flere samtaler, hvor I begge deltager. I nogle tilfælde giver det dog mening at splitte tiden op, så I kommer hver for sig, udover de fælles samtaler. Det kan være, at en af jer har noget, der mærkes for svært at fortælle partneren om uden selv at have talt det igennem først. Det kan også være, at en af jer har udfordringer, der intet har med partneren at gøre, men hvor det smitter negativt af i parforholdet – fx stress eller dårligt selvværd.

Parterapi hjælper jer til at få en større selvindsigt og lære, hvordan I bryder en destruktiv adfærd, f.eks. ved at få en bedre kommunikation og udtrykke behov og ønsker på konstruktiv vis. Ved at få parterapi kan I dermed få hjælp til at få styr på kommunikationen, vægte ærligheden og opnå et bedre kærligheds– og sexliv.

Parterapi i Aarhus v. Karina Jørgensen

Er der dårlig kommunikation i jeres parforhold?

Kommunikation er en af hjørnestenene i alle gode parforhold. Hvis der er problemer i kommunikationen mellem jer, vil der ofte opstå mange andre problemer i parforholdet. Muligvis ikke lige med det samme, men hen over tid. Af samme grund vil I typisk opleve, at alle andre problemer også bedres, når I lærer at kommunikere bedre som par.

Kommunikationsproblemer er de problemer, I i jeres parforhold oplever, når I prøver at tale sammen om jeres længsler, tanker og behov. Der findes mange forskellige typer af kommunikationsproblemer, og derfor er det også forskelligt, hvor stor en betydning de har for jeres forhold. Men helt grundlæggende viser forskningen, at når I lærer at inddrage hinanden i, hvad hver især forventer af jeres parforhold – og I også lærer at lytte – har I et godt fundament for et sundt og givende forhold.

Parterapi i Aarhus c

Forskellige grunde til kommunikationsproblemer:

Der kan være flere grunde til, at der er et kommunikationsproblem i jeres parforhold. Hvad enten det handler om, at I begge eller en af jer ikke er trænet i at kommunikere om det, der er svært, at I ikke har haft behovet for det før nu, eller at I ikke er gode til at udtrykke følelser og behov over for hinanden, kan det løses. Det er her, parterapi kommer ind i billedet. I kan lære teknikker og få tips til, hvordan I kommunikerer bedre, hvilket vil styrke jer i løsningen af de problemer, der er eller vil komme. Uanset hvad der ligger til grund for kommunikationsproblemerne, oplever mange par, at der et lykkeligere parforhold med professionel vejledning og egen vilje til forandring.

Hvis I har problemer i jeres kommunikation, vil en eller begge ofte opleve:

 • At føle sig voldsomt ked af det, håbløs eller uduelig som partner.
 • At miste troen på, at det nytter at udtrykke følelser.
 • At føle sig misforstået.
 • At føle sig overset og ikke vigtig.
 • At det er svært at udtrykke behov, uden det ender i et skænderi.
 • At der gennem længere tid ikke er nogen betydningsfuld kommunikation.

Få hjælp til jeres kommunikationsproblemer, før de skaber flere problemer i jeres parforhold.

Hos tid-til.dk har I mulighed for at få parterapi, som kan give jer indsigt og teknikker, så I bliver i stand til bedre at kommunikere med hinanden. Det er vigtigt, at I er gode til at tale sammen, og det kan jeg, som har erfaring med kommunikation og parforholdsproblemer, give vejledning og støtte til. De specifikke metoder vil variere fra par til par, afhængigt af de nærmere omstændigheder. Parterapi kan være netop det, der skal til for at minimere kommunikationsproblemernefør de ødelægger parforholdet fuldstændigt.

Terapi for par i Århus