Seksualitet

At tale om sex er for mange virkeligt svært. Det er ærgerligt, for kun gennem at kunne sætte ord på alle sider i et parforhold, kan man opnå det, man håber på. Heldigvis vælger flere par at gå i parterapi hos en terapeut, der også er sexolog. Det vidner om, at vi er inde i en udvikling, hvor det er naturligt at tale om sex, og hvor man er villig til at gøre en indsats.

For selv i de bedste parforhold kan der være problemer med sexlivet, hvor det ender med, at parret kun sjældent eller måske aldrig har sex. Der er flere grunde til, at seksuelle problematikker opstår. En væsentlig årsag er, at som årene går i parforholdet, bliver intimiteten og kærestetiden nedprioriteret. De daglige praktiske gøremål som vasketøj, rengøring, madlavning og arbejde tager over, og der er ikke mere tid eller energi at give af til hinanden. Efter de første måneder, hvor forelskelsesfasen bidrager med hormoner, der giver øget tiltrækning og lyst, lander de fleste i en dagligdag med mindre sex. Og som med alt andet kræver sexlivet gode rammer for at fungere optimalt. Lysten falder hos en eller begge, hvis der ikke er fokus på at vedligeholde det og være vedvarende nysgerrige på både sig selv og den anden. 

Det er vigtigt at sige, det aldrig er den ene, der har eller er problemet, når sexlivet ikke lever op til det ønskede ! Der er ikke noget rigtigt og forkert, hvad angår hyppighed for både lystens opståen og samvær. Sexlivet er noget imellem jer, hvor der er noget, der fungerer, og noget, der ikke gør. Det er altid begges ansvar, at det seksuelle er trygt, dejligt og tilfredsstillende, og der gælder det samme, hvis den ene har mindre eller mere lyst end den anden. Det er både nødvendigt og positivt, at I begge indser, I har halvdelen af ansvaret, for dermed kan I begge gøre noget for at løsne det op.

Hvornår kan det være en god idé med samtaler?

En naturlig fase med mindre sex er tiden lige efter, der har været familieforøgelse. Men hos nogle par kan den tid vare ved i flere år. Børnene optager så meget af tiden og tankerne, så der ikke længere er ”du-og-jeg- tid”. Det kan skabe en følelse hos den ene eller hos begge, at de bliver overset eller endda helt tror, at den anden part er blevet ligeglad med forholdet.

Der kan også ske ændringer i lysten af biologiske årsager pga. sygdom eller tidligere voldsomme oplevelser med overgreb eller et usundt forhold. Psyken og ens generelle velbefindende har en meget stor rolle, der spiller negativt ind på lyst og overskud til sex ved fx stress, angst og depression. Ved de problemer er det ikke kun den ramte selv, der kan opleve nedgang i lysten, men også partneren kan opleve at påvirkes mentalt.

Endeligt er der også mange par, der synes, det er rigtig svært at tale om sex. At åbne op for en samtale om, hvad man tænder på, nyder og ikke har lyst til, er meget sårbart, og flere har aldrig fundet det naturligt at tale om sex. Og det er svært, hvis man ikke føler, man har sproget for det eller modet til at gøre det.

Uanset årsag til de fastlåste problemstillinger og længerevarende skænderier kan det medføre, at tiltrækningen og nærheden i parforholdet forsvinder. Det kan så igen føre til utroskab, hvis den ene part søger – og finder – intimitet og bekræftelse uden for forholdet. Hvis man vælger at fortsætte forholdet efterfølgende, er der sår og tillidsbrud, der kan influere på intimiteten, oftest negativt, men det kan også udvikle sig positivt.

Hvis noget af det her lyder rammende for jeres parforhold, kan det være gavnligt for jer at tale om det seksuelle med en, der har viden og erfaring med at tale om både det svære og det dejlige. Sex er en vigtig del af livet, men det er også noget af det, der giver flest udfordringer. En sexolog kan holde rummet for en god og afslappet samtale og give jer ideer og viden til at bearbejde de udfordringer, I står overfor.  

Jeg kan hjælpe, næsten uanset hvilke udfordringer og fortællinger I kommer med. I kan booke en parterapi med fokus på det seksuelle ved fysisk fremmøde eller vælge online, hvis det passer bedre i en travl hverdag. Der er utallige problematikker, der kan løses ved at inddrage en parterapeut og sexolog, for hvem det er naturligt at tale om sex. Det er et skamfrit rum, der gør alting nemmere at tale om.

 

 

Kommunikation i parforholdet

Hvordan foregår en samtale hos en sexolog og parterapeut?

Parterapi med fokus på det seksuelle består oftest af en eller flere samtaler, hvor I begge deltager. I nogle tilfælde giver det dog mening at splitte tiden op, så I kommer hver for sig, udover de fælles samtaler. Det kan være, at en af jer har noget, der mærkes for svært at fortælle partneren om uden selv at have talt det igennem først. Det kan også være, at en af jer har udfordringer, der intet har med partneren at gøre, men hvor det smitter negativt af på lysten – det gælder fx ved visse fysiske årsager, tankemylder, stress og dårligt selvværd.

Samtalerne hjælper jer til at få en større selvindsigt og lære, hvordan I bryder det, der giver udfordringen, f.eks. ved at få en bedre kommunikation omkring det seksuelle. I får hjælp til at kunne udtrykke både kropslige og psykologiske behov og ønsker på konstruktiv vis. Igennem samtalerne med en, der både er sexolog og parterapeut, kan I få hjælp til at få styr på kommunikationen om sex, som for mange er det mest sårbare og for nogle mest tabubelagte. Hvis I vil have hjælp til at få et bedre kærligheds– og sexliv, men er i tvivl, om det skal være mig, der hjælper, så husk, I altid kan starte med at booke en afklaringssamtale.

Parterapi i Aarhus v. Karina Jørgensen